ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และประชาชน เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร