ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

เลือกหมวดหมู่กิจกรรม => ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังยาง => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ มกราคม 17, 2018, 02:12:47 PM

หัวข้อ: ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 17, 2018, 02:12:47 PM
 เพื่อเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงขอดำเนินเปิดเผยราคากลางตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รวมจำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ติดต่อสอบถาม กองคลัง โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ