ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

เลือกหมวดหมู่กิจกรรม => ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังยาง => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ เมษายน 05, 2018, 12:35:39 PM

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม-มีนาคม)
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ เมษายน 05, 2018, 12:35:39 PM
 เทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม) ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
ติดต่อสอบถามกองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง
โทร055865377 ในวันและเวลาราชการ