แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 24
Filename Downloads ข้อความ Posted
12กค.61.pdf 4 จดหมายข่าว ก.ค.2561 สิงหาคม 17, 2018, 01:35:15 PM
14082561.pdf 13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง สิงหาคม 14, 2018, 01:50:38 PM
10082561.pdf 6 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สิงหาคม 10, 2018, 02:26:06 PM
08082561_0001.pdf 16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สิงหาคม 08, 2018, 04:15:05 PM
รายงานงบเดือนกรกฏาคม-2561(1).pdf 4 รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2561 สิงหาคม 02, 2018, 08:43:02 AM
01082561.pdf 5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2561 สิงหาคม 01, 2018, 02:18:55 PM
แผนดำเนงาน.pdf 5 ประกาศเทศบาล แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2561 สิงหาคม 01, 2018, 02:15:47 PM
รับสมัครผู้ช่วยช่าง.pdf 79 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กรกฎาคม 18, 2018, 04:26:26 PM
ก.ศป.เชิญชวนให้ความคิดเห็นฯ.pdf 7 เชิญชวนบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัคร กรกฎาคม 18, 2018, 01:40:23 PM
17072561.pdf 12 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น กรกฎาคม 17, 2018, 03:24:24 PM
มิ.ย.61.pdf 19 จดหมายข่าว มิ.ย.61 กรกฎาคม 12, 2018, 03:10:17 PM
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf 17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติก กรกฎาคม 05, 2018, 04:22:15 PM
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส3.pdf 11 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน) กรกฎาคม 05, 2018, 04:04:00 PM
รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย-มิ.ย.61.pdf 7 รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 05, 2018, 04:00:40 PM
คสล.ม.6.pdf 9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกรางปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 กรกฎาคม 02, 2018, 05:00:23 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 24