แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 17
Filename Downloads ข้อความ Posted
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1.pdf 4 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม) มกราคม 18, 2018, 02:48:44 PM
งบเดือน ธันวาคม 2560.pdf 4 รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 มกราคม 18, 2018, 01:27:00 PM
IMG_0001.pdf 4 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 17, 2018, 02:12:47 PM
IMG.pdf 3 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มกราคม 17, 2018, 01:57:51 PM
โอนงบ.pdf 9 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ธันวาคม 13, 2017, 11:26:02 AM
IMG.pdf 11 นำส่งแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางแบบ ปปช.01,แบบ ปร.4,แบบ ปร.5 ธันวาคม 12, 2017, 11:38:10 AM
IMG_0001.pdf 13 นำส่งแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางแบบ ปปช.01,แบบ ปร.4,แบบ ปร.5 ธันวาคม 12, 2017, 11:38:10 AM
IMG_0002.pdf 11 นำส่งแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางแบบ ปปช.01,แบบ ปร.4,แบบ ปร.5 ธันวาคม 12, 2017, 11:38:10 AM
IMG_0003.pdf 11 นำส่งแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางแบบ ปปช.01,แบบ ปร.4,แบบ ปร.5 ธันวาคม 12, 2017, 11:38:10 AM
IMG_0004.pdf 11 นำส่งแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางแบบ ปปช.01,แบบ ปร.4,แบบ ปร.5 ธันวาคม 12, 2017, 11:38:10 AM
งบเดือน พ.ย.60.pdf 14 ขอรายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 12, 2017, 09:39:48 AM
โอนงบประมาณรายจ่าย201122560.pdf 8 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ธันวาคม 01, 2017, 11:23:45 AM
รายงานผลการดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.pdf 12 รายงานผลการดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พฤศจิกายน 07, 2017, 02:24:55 PM
ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ.jpg 14 การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พฤศจิกายน 03, 2017, 04:27:48 PM
งบเดือน ตุลาคม 2560.pdf 17 รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 03, 2017, 11:21:47 AM
หน้า: [1] 2 3 ... 17