ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง  (อ่าน 334 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 58
    • ดูรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง
« เมื่อ: กันยายน 07, 2017, 11:42:43 AM »
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ 98 โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันควร บัดนี้ เทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำงบแสดงรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ในระบบมือและระบบบันทึกบัญชีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้