ผู้เขียน หัวข้อ: การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (อ่าน 261 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 56
    • ดูรายละเอียด
 ด้วยเทศบาลตำบลวังยางจะเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรอจ่าย)ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งบประมาณรายจ่ายประจำงบปีประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้อนุมัติกันเงินไว้ไม่เพียงพอ จึงเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย(โอนงบประมาณปีเก่า) ครั้งที่ 1/2560 ต่อคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังยาง ซึ่งอนุมัติตามความเห็นชอบของที่ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังยาง ครั้งที่8/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
ติดต่อสอบถาม กองวิชาการและแผนงาน
โทร 055865378 ในวันและเวลาราชการ