ผู้เขียน หัวข้อ: ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (อ่าน 58 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 42
    • ดูรายละเอียด
   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ
   เทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้     
   ติดต่อสอบถาม กองคลัง เทศบาลตำบลวังยาง โทร 055865377 ในวันและเวลาราชการ