Galleries > วันที่ 12 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลวังยาง ได้ดำเนินโครงการ ครอบครัวสุขสันต์ ชุมชนสดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง โดยนายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม ภายในงานมีกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานเบิกบานใจ > 5 Images
To the overview
German (Deutsch)
English
Spanish (Español)
EnglishLogin
วันที่ 12 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลวังยาง ได้ดำเนินโครงการ ครอบครัวสุขสันต์ ชุมชนสดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง โดยนายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม ภายในงานมีกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานเบิกบานใจ

IMG_0001
IMG_0002
IMG_0003
IMG_0012
IMG_0324
 
Tip: On the small navigation in the left upper corner you can directly jump to all the parent levels.
Visits: Total:709273 Today:603Photo Gallery powered by TinyWebGallery 2.3.4powered by TinyWebGallery 2.3.4 No Cache! | 
30 days history