Galleries > เมื่อวันนี้ 20 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลวังยางได้ดำเนินโครงการรู้เท่าทันกฎหมาย ห่างไกลความผิด โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมายมาบรรยายให้ความรู้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังยาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ให้คำแนะนำความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและลดข้อพิพาท และปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบของประชาชนในพื้นที่ตำบลวังยางที่เกิดจากความไม่รู้กฎหมาย ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง > Image 1 / 5 (156 views)
  FirstPreviousTo the overviewNextLast  Start slideshow
 1 
Tip: If you login (right upper corner) you can enter captions, delete comments and rotate images permanently.
Visits: Total:621380 Today:339Photo Gallery powered by TinyWebGallery 2.3.4powered by TinyWebGallery 2.3.4 No Cache! | 
30 days history