Galleries > เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับอำเภอคลองขลุงและเทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยภายในงานได้จัดนิทรรศการแบบมีชีวิต "วิถีวัฒนธรรมประเพณีของไทดำน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไทยอีสาน และลาวครั่ง" ณ วัดวังน้ำสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร > 5 Images
To the overview
German (Deutsch)
English
Spanish (Español)
EnglishLogin
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับอำเภอคลองขลุงและเทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยภายในงานได้จัดนิทรรศการแบบมีชีวิต "วิถีวัฒนธรรมประเพณีของไทดำน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไทยอีสาน และลาวครั่ง" ณ วัดวังน้ำสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

1
2
3
5
6
 
Tip: Press l for login
Visits: Total:643724 Today:146Photo Gallery powered by TinyWebGallery 2.3.4powered by TinyWebGallery 2.3.4 No Cache! |