Galleries > เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับอำเภอคลองขลุงและเทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยภายในงานได้จัดนิทรรศการแบบมีชีวิต "วิถีวัฒนธรรมประเพณีของไทดำน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไทยอีสาน และลาวครั่ง" ณ วัดวังน้ำสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร > Image 1 / 5 (881 views)
  FirstPreviousTo the overviewNextLast  Start slideshow
 1 
Tip: Press t for tile (captions)
Visits: Total:703151 Today:941Photo Gallery powered by TinyWebGallery 2.3.4powered by TinyWebGallery 2.3.4 No Cache! |