Galleries > เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลวังยาง ได้ดำเนินโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดี เสริมสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์ในหมู่ประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข > Image 1 / 4 (133 views)
  FirstPreviousTo the overviewNextLast  Start slideshow
 IMG_1 
Tip: You can use smiles like :) or ;) in titles and comments.
Visits: Total:643722 Today:144Photo Gallery powered by TinyWebGallery 2.3.4powered by TinyWebGallery 2.3.4 No Cache! |