Galleries > เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลวังยาง ได้ดำเนินโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดี เสริมสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์ในหมู่ประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข > Image 1 / 5 (54 views)
  FirstPreviousTo the overviewNextLast  Start slideshow
 IMG_9025 
Tip: Press t for tile (captions)
Visits: Total:581421 Today:16Photo Gallery powered by TinyWebGallery 2.3.4powered by TinyWebGallery 2.3.4 No Cache! | 
30 days history