Galleries > เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลวังยางได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาลตำบลวังยางประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำที่ถูกวิธีและเหมาะสม ณ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร > Image 1 / 5 (1157 views)
  FirstPreviousTo the overviewNextLast  Start slideshow
 IMG_9949 
Tip: Press t for tile (captions)
Visits: Total:643723 Today:145Photo Gallery powered by TinyWebGallery 2.3.4powered by TinyWebGallery 2.3.4 No Cache! |